Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Sông Lô (1978-2018) được tổ chức vào 2 ngày 10, 11/11/2018. Nhằm ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của nhà ...